De Pladatina-code

Placeholder Imageis een acroniem en staat voor: Plaats,  datum, tijd en naam. In het engels staat dit acroniem voor hetzelfde: Place, date, time en name.
De Pladatina-code wordt gebruikt om een unieke naam te creëren, die een moment in de geschiedenis aanduidt. Een voorbeeld: Op het moment dat ik dit schrijf is de Pladatina-code:  Velsen+201710191255Pladatinacode.

Uitleg: Velsen is de plaats, + staat voor na Christus (– staat voor voor Christus), 2017 (jaar) 10 (maand), 19 (datum) en 1255 voor 12 uur 55 minuten (de tijd in hh:mm). Daarachter kan een datareeks worden opgenomen zoals bijvoorbeeld de volledige naam van een persoon of gebeurtenis.

Een Tijdlijn blog van een willekeurig persoon zou: Hattum+197203170425JanKlaasen kunnen worden.

Zoeken met een zoekmachine kan op de manier die de meeste internetgebruikers doen, maar kan ook veel slimmer: (bron: https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=nl)

Zoekopdrachten op internet verfijnen

U kunt symbolen of woorden in uw zoekopdracht gebruiken voor preciezere zoekresultaten.

  • Leestekens die geen deel uitmaken van een zoekoperator, worden gewoonlijk genegeerd door Google Zoeken.
  • Plaats geen spaties tussen het symbool of woord en uw zoekterm. Zoeken naar site:volkskrant.nl werkt dus wel, maar site: volkskrant.nl niet.

Algemene zoektechnieken

Zoeken op social media

Plaats @ vóór een woord om op social media te zoeken. Bijvoorbeeld: @twitter

Een prijs zoeken

Plaats vóór een getal. Bijvoorbeeld: camera $400

Zoeken naar hashtags

Plaats vóór een woord. Bijvoorbeeld: #durftevragen

Woorden uitsluiten van uw zoekopdracht

Plaats - vóór een woord dat u wilt weglaten. Bijvoorbeeld: jaguar snelheid -auto

Zoeken naar een exact zoekwoord

Plaats een woord of woordgroep tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "hoogste gebouw"

Zoeken naar jokertekens of onbekende woorden

Plaats een * in uw woord of woordgroep op de plek waar u een tijdelijke aanduiding wilt gebruiken. Bijvoorbeeld: "grootste * ter wereld"

Zoeken binnen een getalbereik

Plaats .. tussen twee getallen. Bijvoorbeeld: camera $50..$100

Zoekopdrachten combineren

Plaats OR tussen de zoekopdrachten. Bijvoorbeeld: marathon OR race.

Zoeken naar een specifieke site

Plaats site: vóór een site of domein. Bijvoorbeeld: site:youtube.com of site:.gov

Zoeken naar gerelateerde sites

Plaats related: vóór een webadres dat u al kent. Bijvoorbeeld: related:nu.nl

Informatie over een site opvragen

Plaats info: vóór het adres van de site.

De door Google gecachte versie van een site bekijken

Plaats cache: vóór het adres van de site.

Het voordeel van de pladatina code

We kunnen op deze manier ook in de Pladatina code zoeken Bijv.: *GerardvanBroekhuijsen* geeft momenteel zo’n 2 pagina’s hits, die een redelijk beeld geven van mijn activiteiten op internet. Als er een webpagina is, die is opgebouwd als een pladatina code en je vult die als site:….. zoekterm in, zal deze webpagina zeker gevonden worden.

Op deze wijze is ook op een deel van de code te zoeken en kunnen gelijknamige personen/gebeurtenissen gevonden worden en ook gebeurtenissen, die op hetzelfde tijdstip plaatsvonden en op dezelfde plaats.